Latest topics
17/2/2021, 1:37 am
by Hayata
10/2/2021, 12:52 pm

Danh sách huy hiệu

Waifu
mr.equal
mr.equal
Administrator
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : FA
. :
Online
Offline

Posts : 4931
Power : 10170
Faith : 2498
Ngày tham gia : 07/11/2014
Địa điểm : SDM

Danh sách huy hiệu Empty Danh sách huy hiệu

Bài gửi by mr.equal 5/2/2017, 11:57 pm

Bộ huy hiệu hiện tại của forum:
Bấm vào huy hiệu để xem thông tin.
[box class="badge-des"]Nhóm 1
Mảng: Fanart[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu U8u7PfK[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="wakasagihime"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu ZpyanjB[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="sekibanki"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu ZajjyZ9[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="seija"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 2
Mảng: Fanfic[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu EUBE7pc[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="tokiko"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu QXOl965[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="keine"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu WT8XNBC[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="satori"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 3
Mảng: Upload Game[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu TqxK2ff[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="star"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu LahkXiC[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="luna"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu 5Cro4nq[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="sunny"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 4
Mảng: Upload nhạc[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu Y8YxNgd[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="lyrica"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu VZihJn8[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="merlin"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu V9qSszJ[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="lunasa"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 5
Mảng: Upload Manga[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu AhmG7lz[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="nazrin"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu Yv45FZU[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="shou"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu CmeSmnf[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="byakuren"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 6
Mảng: Truyện dịch[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu CJDLWBW[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="tojiko"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu I7sS1I0[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="futo"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu KRSodjy[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="miko"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 7
Mảng: Upload ảnh[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu KJlvhU5[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="hina"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu TQzScTk[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="medicine"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu PS1i5Qb[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="alice"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 8
Mảng: Vietsub[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu RNMyBAF[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="nitori"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu EkUWp1Q[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="yumemi"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu 3Lnjtkd[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="nue"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 9
Mảng: Tin tức[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu 1hGLLnf[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="momiji"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu MgK2B7J[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="hatate"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu Hvx0BPk[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="aya"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 10
Mảng: Wiki[/box]
[tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu ZUseR0K[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="patchouli"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu GWW4mnj[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="mokou"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu SHhG7N7[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="eirin"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 11
Mảng: Thiết kế[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu BQCeUrA[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="lily"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu XACR5BS[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="letty"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu JuXXZ2b[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="yuuka"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 12
Mảng: Quản game[/box]
[tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu 6itPL0b[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="cirno"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu S8M8rbD[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="tewi"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu DYZ8Ddu[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="eiki"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 13
Mảng: Ý kiến, giải đáp[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu 7Qy4Zac[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="sanae"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu VwhNT8e[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="suwako"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu NqQcUEI[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="kanako"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 14
Mảng: Fanfic (Event)[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu ZfK6OvR[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="renko"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu GQmE5Zp[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="akyuu"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu MyAtXpv[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="mamizou"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 15
Mảng: Game (Event)[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu 71BHQpi[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="yuugi"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu SfjgZ1U[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="suika"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu U6z1rIB[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="kasen"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 16
Mảng: Music (Event)[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu XXaHZwC[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="benben"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu Zvrj9Xu[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="yatsuhashi"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu XNy3mn2[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="raiko"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 17
Mảng: Wiki (Event)[/box]
[tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu 1qK1kMJ[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="rikako"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu 8KlWfw6[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="koakuma"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu HLzrcjh[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="reimu"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 18
Mảng: Tích cực[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu I0QAptq[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="reisen"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu 7qujVcl[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="youmu"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu AMFof7K[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="sakuya"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 19
Mảng: Hỗ trợ[/box]
[tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu AzWw4Bqx[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="chen"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu DJ3kQDV[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="meiling"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"]Danh sách huy hiệu TQrxgQo[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="ran"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 20
Mảng: Dịch game[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu 1KmUcWs[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="reisenii"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu NCAE9T4[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="yorihime"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu AUn1EFN[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="toyohime"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 98
Bộ huy hiệu PC-98[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu 2GBNAQS[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="yumeko" rank="e"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu Au23nn8[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="Konngara" rank="e"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu 1ODAg7Z[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="Ruukoto" rank="e"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 99
Forum Mascot[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"]Danh sách huy hiệu IjoPxug[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="kagerou" rank="m"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 100
Yuyuko[/box]
[tips click][tool][box="width: 239px" class="badge-r"]Danh sách huy hiệu H7TCsAe[/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="yuyuko" rank="f"][/tip][/tips]
[metabox]
[style="badge-des"]width: 180px; height: 100px; padding: 10px; border: 5px double #111; background-color: #f4f4f4; display: inline-block; font-family: Arial[/style]
[style="badge"]background-color: #eee; width: 120px; height: 120px; border-radius: 65px; border: 5px solid #444; margin-left: 10px[/style]
[style="badge-r"]width: 130px; height: 130px; margin-left: 10px[/style]
[style="badge-tip"]width: 626px; margin: 0px; border-style: none[/style]
[/metabox]


Được sửa bởi mr.equal ngày 13/2/2019, 3:12 pm; sửa lần 11.

Về Đầu Trang Go down

Waifu
dungVH
dungVH
Member
Xem lý lịch thành viênhttp://www.pixiv.net/member.php?id=18813645

Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999,b5-2-999
. :
Online
Offline

Posts : 383
Power : 2128
Faith : 846
Ngày tham gia : 08/06/2016
Địa điểm : Dưới mồ.

Danh sách huy hiệu Empty Re: Danh sách huy hiệu

Bài gửi by dungVH 6/2/2017, 1:08 pm

*paruparuparuparu* :th21: :th20: :th8:

P/s: Mình tự hỏi sao năm nay cái gì cũng dính tới số 100 thế này? :alice12:

Về Đầu Trang Go down

Waifu
tinkatan
tinkatan
Member
Xem lý lịch thành viênhttps://www.facebook.com/tankihou/?ref=aymt_homepage_panel

Waifu Order : ,b1-46-8,b2-1-2,b3-4-3,b4-40-4,b5-43-11,b6-44-13,b7-45-12,l8-58-7,l9-59-10,l10-60-1,b11-52-6,b12-53-5,b13-54-12
. :
Sống
Đang ngủ

Posts : 1423
Power : 7237
Faith : 1187
Ngày tham gia : 09/06/2015
Địa điểm : Căn phòng 4 bức tường 1 máy tính 1 quạt aka hang ổ của một con dơi điên

Danh sách huy hiệu Empty Re: Danh sách huy hiệu

Bài gửi by tinkatan 6/2/2017, 2:12 pm

Ad có thiên vị em Sói hông =]]
Mình chỉ hỏi chứ không có ý kiến gì đâu =]]

Về Đầu Trang Go down


_________________
[img]http://orig09.deviantart.net/4659/f/2016/275/7/3/_banner__winter_futo_by_tinkatiranor-dajkywp.png[/img]:
Ngày nào cũng vào forum hóng chuyện chứ không biết thảo luận cái gì cả Yaoming Huh ??
Xin lỗi mình chỉ là đứa trẻ trâu Yaoming
Support me here
DA (arts): http://tinkatiranor.deviantart.com/
Wordpress (fanfiction): https://tankihou.wordpress.com/
Tumblr (shitty things here): http://tartblogartblog.tumblr.com/
Pixiv: http://www.pixiv.net/member.php?id=15478205
Twitter: https://twitter.com/Tinka_Super_Mup
Waifu
amilorea
amilorea
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : ,b1-1-1
. :
Online
Offline

Posts : 131
Power : 348
Faith : 213
Ngày tham gia : 30/01/2015

Danh sách huy hiệu Empty Re: Danh sách huy hiệu

Bài gửi by amilorea 6/2/2017, 5:25 pm

Ế huy hiệu kìa Danh sách huy hiệu 3186460637

Về Đầu Trang Go down


_________________
http://amilorea.deviantart.com/gallery/
Monsters are my love, demons are my life, and Touhou girls are my wife.
Waifu
mr.equal
mr.equal
Administrator
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : FA
. :
Online
Offline

Posts : 4931
Power : 10170
Faith : 2498
Ngày tham gia : 07/11/2014
Địa điểm : SDM

Danh sách huy hiệu Empty Re: Danh sách huy hiệu

Bài gửi by mr.equal 6/2/2017, 5:40 pm

@tinkatan đã viết:Ad có thiên vị em Sói hông =]]
Mình chỉ hỏi chứ không có ý kiến gì đâu =]]

Kagerou vốn là placeholder của các slot huy hiệu trống Danh sách huy hiệu 1008612554 vậy nên phải cho bé 1 slot huy hiệu nhưng không được đụng vào các mảng huy hiệu có sẵn, từ đó ý tưởng về mascot được ra đời. Danh sách huy hiệu 1008612554

Btw có maid pet nào hơn được Kagerou không? Danh sách huy hiệu 1662990444

Về Đầu Trang Go down

Waifu
sokirabaku
sokirabaku
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999
. :
Online
Offline

Posts : 2070
Power : 379
Faith : 903
Ngày tham gia : 04/01/2015
Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ

Danh sách huy hiệu Empty Re: Danh sách huy hiệu

Bài gửi by sokirabaku 6/2/2017, 11:35 pm

Maid Slave chứ Danh sách huy hiệu 1986430711
Cơ mà trống cái gì? Trước đây được hake-san phân phối vào fanart HH cơ mà... Danh sách huy hiệu 1986430711
Bác có đọc kĩ cái bảng hơm đó Danh sách huy hiệu 1986430711
Cơ mà vẽ truyện có được tính vào fanart không nhỉ ? Danh sách huy hiệu 1986430711

Về Đầu Trang Go down


_________________
Mún troll phải đủ máu, mana, lên đồ kháng phép đầy đủ. Nhớ đó :
Danh sách huy hiệu 23j68mc
Waifu
mr.equal
mr.equal
Administrator
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : FA
. :
Online
Offline

Posts : 4931
Power : 10170
Faith : 2498
Ngày tham gia : 07/11/2014
Địa điểm : SDM

Danh sách huy hiệu Empty Re: Danh sách huy hiệu

Bài gửi by mr.equal 7/2/2017, 12:03 am

Huy hiêu trống là huy hiệu chưa có ai "unlock" Danh sách huy hiệu 3186460637
Giờ hh fanart cấp 3 là soki mà Danh sách huy hiệu 3186460637 lộn Seija Danh sách huy hiệu 3186460637
Vẽ truyện cũng tính Danh sách huy hiệu 3186460637

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Sega Megami
Sega Megami
Moderator
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : ,a1-58-3,a2-59-2,a3-60-1,b4-52-4
. :
Unforgotten Memento

Posts : 168
Power : 211
Faith : 162
Ngày tham gia : 24/12/2014
Địa điểm : Hồi Ức

Danh sách huy hiệu Empty Re: Danh sách huy hiệu

Bài gửi by Sega Megami 7/2/2017, 12:04 am

Đống medal của mình toàn dính dáng đến Lunarian Danh sách huy hiệu 3186460637
Really Danh sách huy hiệu 3186460637

Về Đầu Trang Go down


_________________
Kinh nghiệm rửa chén 7 năm ở Hồng Lâu Mộng
Waifu
mr.equal
mr.equal
Administrator
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : FA
. :
Online
Offline

Posts : 4931
Power : 10170
Faith : 2498
Ngày tham gia : 07/11/2014
Địa điểm : SDM

Danh sách huy hiệu Empty Re: Danh sách huy hiệu

Bài gửi by mr.equal 7/2/2017, 4:40 pm

^ Không liên quan nhưng không xài ảnh động ở online/offline nhé Penguin

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Sega Megami
Sega Megami
Moderator
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : ,a1-58-3,a2-59-2,a3-60-1,b4-52-4
. :
Unforgotten Memento

Posts : 168
Power : 211
Faith : 162
Ngày tham gia : 24/12/2014
Địa điểm : Hồi Ức

Danh sách huy hiệu Empty Re: Danh sách huy hiệu

Bài gửi by Sega Megami 7/2/2017, 9:17 pm

Ảnh dung lượng nhỏ mà :sure:
J/k,không dùng ảnh động thì dùng ảnh thường vậy

Về Đầu Trang Go down


_________________
Kinh nghiệm rửa chén 7 năm ở Hồng Lâu Mộng