Latest topics
22/5/2021, 9:48 am
9/4/2021, 12:32 am
by Iho
10/2/2021, 12:52 pm

[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!!

Waifu
Tịnh Quang
Tịnh Quang
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : LG
. :
Online
Offline

Posts : 781
Power : 1606
Faith : 681
Ngày tham gia : 29/12/2015

[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Empty [BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!!

Bài gửi by Tịnh Quang 5/8/2016, 11:30 am

Warugaki's Report Manga Chap 1,2,3,4,5,6,7


[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Bt2639-31993761_p0


Artist : Warugaki (SK-II) [BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 1008612554
Ngày ra truyện:Yaoming
Người dịch: haha
Thể loại:
Comedy - Doujinshi - Slice of life

Nội dung:
Report manga là kiểu manga vẽ về những chuyện đã xảy ra trong quá trình các họa sĩ trên trang pixiv đi giao lưu ở các hội chợ doujin, có thể nói là vẽ nhật kí cho nó vuông. Và Warugaki là một trong những họa sĩ vẽ report manga nhiều nhất.

Report manga của Warugaki nói về những kỉ niệm khi tham gia các hội chợ doujin cũng như đời thường của 3 huynh đệ Thánh nhọ Warugaki - Bựa nhân Vegas - Thanh niên nghiêm túc Ryuuichi (đa phần là ăn hành và xấu hổ)

Tóm tắt sơ sơ vậy nhé, mời các bạn đọc. :shou30:


Lưu ý một chút: Những nhân vật trong truyện là các (nam)họa sĩ được minh họa bằng nhân vật (nữ) trong Touhou nên thấy chúng nó xưng hô anh, chú, ông thì đừng có mà ngạc nhiên đó.

Ch.1 - DAI-⑨SHUU FESTIVAL 3:
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! JY6o0Lf
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! YD57SzA
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! WvYEpEH
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! DulTZWZ
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 3x2LWjY
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! H3LtxHp
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! BA58ps5
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! HJJx08U
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! N9AWA9z
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! CPmTZfF
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 00YWjLd
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! FNMwCJU
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! GBMZzDv
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Z0vK3yB
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! C8PegUT
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! J0pkUdZ
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Lnvhqca
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 9nrb0aP
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 1LhIclj
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 4lgEU6V
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! ACc1Rh7
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Km6TZNM
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! IaUZ4lC
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! ViQ6uhX
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! XlEmXKr
Chap 2 - REITAISAI 8:
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! IOwfHse
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! YuKVFIR
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! RL69h3N
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! HE7zWT2
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! SyYW7tr
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 1SgltDe
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Oe9tUeB
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 82xFDFV
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! SlPALeC
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 7teyXbW
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! RoSl2kR
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! JGmNc6U
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! SNv4dwY
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 4Qm546Q
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Bt1bV65
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! YjMp0AY
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! JE04pih
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! YgFIohw
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! C7ORGs6
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! KxALsZC
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! CMyj8hd
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! VqbXHhw
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! OMkV6Qa
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! RwCcQA9
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 2Dwojq7
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Nj3KiC5
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! BhgUyZ0
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! AodGlW5
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 2owSnI7
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! LUNFhdV
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 4xaNtLD
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! BN2DXd9
chap 3 -DAI-⑨SHUU FESTIVAL 4:
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! OU4ICOu
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! D6waqNA
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Njp8n98
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! P2KPDIh
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! SkBH4Ze
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! PCXZjON
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 5eXWgU3
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! BLkvpAq
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! IqQi4MX
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! EXtUZzd
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 7IVfAuX
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! H7dcftM
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! LUmAQiJ
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! KYbn2BK
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! OaHloj4
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! WrcmzHc
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 5dXdwOe
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 8sye5go
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! CvkMrU9
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! JtKFPBn
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! EfRE2us
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! UCWNGFq
chap 4 - REITAISAI SP 2, ĐÊM TRƯỚC EVENT:
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 7dJWDOR
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! J3JBHjU
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! BoE6htT
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! TQEIQAq
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! FWEMWf0
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Zf6Jw4r
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 5uUyxnR
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 0iJktre
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! IfQoAMS
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Tzrsox0
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! ID7hBHj
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! MaQS0jt
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Bb6QRZS
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! SKbm85D
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! UyzShzk
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! N0Ysn9E
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! UxbXTZ7
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! DsnkEtM
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 2M2pvh0
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! WQ1skxD
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! K359lkz
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! AdyjcWK
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! KbAxaGx
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! U7hResu
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! NGHPdJ7
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! PS7Z6rA
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! ETAT2Pm
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! G7MLIEW
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! DDOPBdk
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! QNyhP09
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! ZSOL0Ed
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! T5LCVxh
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! QbvKRo0
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Nq6rpsL
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! K7zlw0V
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 4QWdMer
Chap 5 - Reitaisai SP 2, Ngày Diễn Ra Event:
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Er1cUJ0
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! VrTqRHt
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! BqD2xqC
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! POXgY7f
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! RtA3Kfu
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! DUFjjw8
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! BUGB4u6
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 35WHa1m
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! JDOrOxx
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! WZqkzKS
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Nt8Hqt4
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! DypzqBa
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! GSlmoyK
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! QZJZxTv
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! FEwaxT2
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! BDIYOCc
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! IPkBwG0
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! WbCko3R
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! UV8NGp4
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! WQUOBmW
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! FgOiUcj
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! KHloRtK
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! ElD8sxF
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! CViketF
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! TbKlvQP
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! WcViPwZ
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! DndBfqt
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 7v2SeTJ
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Og2UELn
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Fm9FyqV
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 0LET7Pj
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! RtTvAiH
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! EkPQWmt
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! TuwDOsb
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! TE0JOsk
Chap 6 - Dai-⑨shuu Festival 5:
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! EuY3Eqc
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! IvKhKXY
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! XDmrY7o
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! CVtL4VM
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 82yZ0sI
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 6KNTk8e
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! WTvLnCx
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! XgR1Kcn
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! JINiZX0
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! O5aKHpZ
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! MMnAKQY
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! O0tVI5M
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 6d88jXl
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! QlWalY5
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! StRJWdK
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Np8Or9T
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! D8gUwto
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 0VpbRSb
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Qt4cPmm
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! QDTt75N
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! KdDyEU7
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! KLeKlzN
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! X7lV1NU
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! A2ynr3K
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! ELvSdD4
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! PX4lNFN
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! X8m7Oye
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! BTsK0wt
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Hrxm2zv
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! BOD73bZ
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 0mc7Qjj
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! UuA3Q21
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Cs0C6IC
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! MwhEdFx
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 9tF6nPa
Chap 7 - một người hà lan đến ở trọ:
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! HU5XixT
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! D96XMeQ
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! TBB75nF
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! XLkfHIZ
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Lv1Y3PK
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! MqpPwFL
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! JYzLbOa
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! BOs9yiM
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 7O1qWJ2
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! GMQJ6T2
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! XmSjtD1
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! QnJCrv5
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! VS4M01u
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! GCWMbX1
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! O7GbcSw
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! OPgu8eO
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! GkB4oI2
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! R5nCYrd
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! XvsOfxj
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! INlx3Rk
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! VPc9MeH
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! UBFAEkh
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Auv2zz7
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 3Y6HtgG
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Talm1zs
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! BNlz3On
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! XPHVG6Z
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 2eqL2WV
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! RpwghEG
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! YQivlK7
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! T3bgvK2
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! MjI92Wp
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 2za4it4
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! AAilwCF
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! KQCtxpK
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! J0RdQqK
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! ZPBSXMF
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! ZFVTM9F
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! MB6q7bn
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! OykJCit
[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 5bG9n8u

cất:


It's end here...


Được sửa bởi Tịnh Quang ngày 18/9/2016, 6:16 pm; sửa lần 8.

Về Đầu Trang Go down

Waifu
ForceSight
ForceSight
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : Waifu,b1-16-999,b2-17-999
. :
Online
Offline

Posts : 76
Power : 167
Faith : 75
Ngày tham gia : 21/07/2016

[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Empty Re: [BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!!

Bài gửi by ForceSight 5/8/2016, 3:10 pm

Liked!

Về Đầu Trang Go down


_________________
I see you~~~~!!! [BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 1502003800
Waifu
Tịnh Quang
Tịnh Quang
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : LG
. :
Online
Offline

Posts : 781
Power : 1606
Faith : 681
Ngày tham gia : 29/12/2015

[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Empty Re: [BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!!

Bài gửi by Tịnh Quang 5/8/2016, 6:17 pm

Chap 2 incoming

Về Đầu Trang Go down


_________________
“Cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi người chịu ảnh hưởng rất lớn từ những chuyện họ đã trải qua. Nếu bạn cảm thấy nó quá u ám, hãy cảm ơn cuộc sống bình yên của mình thay vì tìm cách chỉ trích quan điểm của người khác.”
[i]- Kites Quotes -[/i]

[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! F8w1uiAl[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! JrO0qOU
Waifu
Tịnh Quang
Tịnh Quang
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : LG
. :
Online
Offline

Posts : 781
Power : 1606
Faith : 681
Ngày tham gia : 29/12/2015

[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Empty Re: [BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!!

Bài gửi by Tịnh Quang 6/8/2016, 10:58 am

Chap 3 Move Move Move ♥‿♥

Về Đầu Trang Go down


_________________
“Cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi người chịu ảnh hưởng rất lớn từ những chuyện họ đã trải qua. Nếu bạn cảm thấy nó quá u ám, hãy cảm ơn cuộc sống bình yên của mình thay vì tìm cách chỉ trích quan điểm của người khác.”
[i]- Kites Quotes -[/i]

[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! F8w1uiAl[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! JrO0qOU
Waifu
ForceSight
ForceSight
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : Waifu,b1-16-999,b2-17-999
. :
Online
Offline

Posts : 76
Power : 167
Faith : 75
Ngày tham gia : 21/07/2016

[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Empty Re: [BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!!

Bài gửi by ForceSight 6/8/2016, 4:04 pm

Seen! Liked!

Về Đầu Trang Go down


_________________
I see you~~~~!!! [BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 1502003800
Waifu
Tịnh Quang
Tịnh Quang
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : LG
. :
Online
Offline

Posts : 781
Power : 1606
Faith : 681
Ngày tham gia : 29/12/2015

[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Empty Re: [BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!!

Bài gửi by Tịnh Quang 8/8/2016, 4:49 pm

Chap 4 lên dĩa ...nhỏ bé...

Về Đầu Trang Go down


_________________
“Cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi người chịu ảnh hưởng rất lớn từ những chuyện họ đã trải qua. Nếu bạn cảm thấy nó quá u ám, hãy cảm ơn cuộc sống bình yên của mình thay vì tìm cách chỉ trích quan điểm của người khác.”
[i]- Kites Quotes -[/i]

[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! F8w1uiAl[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! JrO0qOU
Waifu
Tịnh Quang
Tịnh Quang
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : LG
. :
Online
Offline

Posts : 781
Power : 1606
Faith : 681
Ngày tham gia : 29/12/2015

[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Empty Re: [BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!!

Bài gửi by Tịnh Quang 31/8/2016, 11:28 am

Chap 5 - sorry to keep you all waiting... :xtewi5:

Về Đầu Trang Go down


_________________
“Cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi người chịu ảnh hưởng rất lớn từ những chuyện họ đã trải qua. Nếu bạn cảm thấy nó quá u ám, hãy cảm ơn cuộc sống bình yên của mình thay vì tìm cách chỉ trích quan điểm của người khác.”
[i]- Kites Quotes -[/i]

[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! F8w1uiAl[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! JrO0qOU
Waifu
ForceSight
ForceSight
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : Waifu,b1-16-999,b2-17-999
. :
Online
Offline

Posts : 76
Power : 167
Faith : 75
Ngày tham gia : 21/07/2016

[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Empty Re: [BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!!

Bài gửi by ForceSight 31/8/2016, 12:50 pm

sao nó feeling nhọ nhọ

Về Đầu Trang Go down


_________________
I see you~~~~!!! [BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! 1502003800
Waifu
dungVH
dungVH
Member
Xem lý lịch thành viênhttp://www.pixiv.net/member.php?id=18813645

Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999,b5-2-999
. :
Online
Offline

Posts : 383
Power : 2128
Faith : 846
Ngày tham gia : 08/06/2016
Địa điểm : Dưới mồ.

[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Empty Re: [BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!!

Bài gửi by dungVH 31/8/2016, 4:09 pm

Nhờ dou này mà mình đã follow được rất nhiều thánh trên Pixiv. Thật là ngon trai! :th13:

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Tịnh Quang
Tịnh Quang
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : LG
. :
Online
Offline

Posts : 781
Power : 1606
Faith : 681
Ngày tham gia : 29/12/2015

[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! Empty Re: [BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!!

Bài gửi by Tịnh Quang 12/9/2016, 5:07 pm

Chap 6... :th13: :th7:

Về Đầu Trang Go down


_________________
“Cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi người chịu ảnh hưởng rất lớn từ những chuyện họ đã trải qua. Nếu bạn cảm thấy nó quá u ám, hãy cảm ơn cuộc sống bình yên của mình thay vì tìm cách chỉ trích quan điểm của người khác.”
[i]- Kites Quotes -[/i]

[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! F8w1uiAl[BLTeam] Warugaki's Report Manga Ch.7 Helipolis - A foreigner comes to my house!!! JrO0qOU