Latest topics
2/12/2019, 7:23 pm
15/11/2019, 4:31 pm
15/11/2019, 4:30 pm
15/11/2019, 4:29 pm
15/11/2019, 4:29 pm
15/11/2019, 4:28 pm
15/11/2019, 4:28 pm
13/11/2019, 5:38 pm
8/11/2019, 4:12 pm
4/11/2019, 4:28 pm
4/11/2019, 4:27 pm
4/11/2019, 4:27 pm

Danh sách các loài trong Touhou

Waifu
mr.equal
mr.equal
Administrator

Waifu Order : FA
. :
Online
Offline

Posts : 4909
Power : 10091
Faith : 2455
Ngày tham gia : 07/11/2014
Địa điểm : SDM

Danh sách các loài trong Touhou Empty Danh sách các loài trong Touhou

Bài gửi by mr.equal on 29/11/2014, 4:04 pm

[wikibase]
Danh sách các loài trong Touhou
Các loài có đánh dấu ※ nghĩa là chỉ mới được tìm thấy ở bên ngoài Ảo Tưởng Hương
Lưu ý không có đánh dấu không có nghĩa là loài đó được tìm thấy ở bên trong Ảo Tưởng Hương
BẢNG ĐỐI CHIẾU ANH - VIỆT:

- A -
Akuryou
[r="aclinh"]Ác linh[/r]
Amanojaku
[r="amanojaku"]Thiên tà quỷ[/r]
Android
[r="angel"]Android[/r]
Angel
[r="angel"]Angel[/r]
Arahitogami
[r="arahitogamil"]Hiện nhân thần[/r]
- B -
Bake-danuki
[r="bakedanuki"]Hóa li[/r]
Bakeneko
[r="bakeneko"]Hóa miêu[/r]
Beast Youkai
[r="yeuthu"]Yêu thú[/r]
Buddha
[r="Phat"]Phật[/r]
- C -
Cat
[r="meo"]Mèo[/r]
Celestial
[r="thiennhan"]Thiên nhân[/r]
Chimera
[r="chimera"]Chimera[/r]
Crab
[r="cua"]Cua[/r]
Crow
[r="quaden"][r="crow"]Quạ đen[/r]
Cryptid
[r="cryptid"]Sinh vật thần thoại[/r]
- D -
Daidarabotchi
[r="Daidarabotchi"]Daidarabotchi[/r]
Dapeng
[r="dapeng"]Dapeng[/r]
Demon
[r="demon"]Ma vật[/r]
Devil
[r="devil"]Ác ma[/r]
Divine spirit
[r="divinespirit"]Thần linh[/r]
Dog
[r="dog"]Chó[/r]
Doll
[r="doll"]Búp bê[/r]
Dragon
[r="dragon"]Rồng[/r]
- E -
Eel
[r="eel"]Lươn[/r]
Enenra
[r="enenla"]Yên yên la[/r]
- F -
Fairy
[r="fairy"]Tiên nữ[/r]
Firefly
[r="firefly"]Đom đóm[/r]
Funayuurei
[r="funayuurei"]Thuyền [r="phantom"]U linh[/r][/r]
- G -
Gashadokuro
[r="gashadokuro"]Khô lâu oán linh[/r]
Ghost
[r="ghost"]Vong linh[/r]
God
[r="thanlinh"]Thần linh[/r]
- H -
Hakurou Tengu
[r="tengu" p="hakurou"]Thiên cẩu (loại sói trắng)[/r]
Hakutaku
[r="hakutaku"]Bạch trạch[/r]
Half-youkai
[r="halfyoukai"]Bán yêu[/r]
Hashihime
[r="hashihime"]Kiều cơ[/r]
Hermit
[r="hermit"]Tiên nhân[/r]
Hobgolin
[r="hobgolin"]Hobgolin[/r]
Human
[r="human"]Con người[/r]
- I -
Inchling
[r="kobito"]Tiểu nhân[/r]
Inugami
[r="inugami"]Khuyển thần[/r]
- J -
Jiang Shi
[r="jiangshi"]Cương Thi[/r]
Jubokko
[r="jubokko"]Thụ mộc yêu[/r]
- K -
Kahaku
[r="kahaku"]Hà bá[/r]
Kappa
[r="kappa"]Hà đồng[/r]
Karakasa obake
[r="karakasa"]Đường tán tiểu tăng[/r]
Karasu Tengu
[r="tengu" p="karasu"]Thiên cẩu (loại quạ đen)[/r]
Kasha
[r="kasha"]Hỏa xa[/r]
Katawa-guruma
[r="katawa-guruma"]Phiến luân xa[/r]
Kirin
[r="kirin"]Kỳ lân[/r]
Kishin
[r="kishin"]Quỷ thần[/r]
Kitsune
[r="kitsune"]Cáo[/r]
Kuda-gitsune
[r="kudagitsune"]Quản hồ[/r]
- L -
Lunarian
[r="lunarian"]Người mặt trăng[/r]
- M -
Magician
[r="magician"]Pháp sư[/r]
Menreiki
[r="menreiki"]Diện linh khí[/r]
Mermaid
[r="mermaid"]Nhân ngư[/r]
Moon Rabbit
[r="moonrabbit"]Thỏ mặt trăng[/r]
Mouse
[r="mouse"]Chuột[/r]
- N -
Namazu
[r="namazu"]Cá nheo[/r]
Night Sparrow
[r="nightsparrow"]Dạ tước[/r]
Nue
[r="nue"]Nue[/r]
Nyuudou
[r="nyuudou"]Nhập đạo[/r]
- O -
Oarfish
[r="oarfish"]Cá mái chèo[/r]
Okuri-inu
[r="okuriinu"]Tống khuyển[/r]
Oni
[r="oni"]Quỷ[/r]
Outsider
[r="outsider"]Người đến từ bên ngoài[/r]
- P -
Phantom
[r="phantom"]U linh[/r]
Plant
[r="plant"]Thực vật[/r]
Poltergeist
[r="poltergeist"]Tao linh[/r]
- R -
Rabbit
[r="rabbit"]Thỏ[/r]
Raijuu
[r="raijuu"]Lôi thú[/r]
Raven
[r="raven"]Quạ[/r]
Rokurokubi
[r="rokurokubi"]Lộc lô thủ[/r]
- S -
Saigyou Ayakashi
[r="saigyouayakashi"]Tây hành yêu[/r]
Saint
[r="saint"]Thánh[/r]
Satori
[r="satori"]Giác[/r]
Sea Eagle
[r="seaeagle"]Đại bàng biển[/r]
Shikaisen
[r="shikaisen"]Thi giải tiên[/r]
Shikigami
[r="shikigami"]Thức thần[/r]
Shinigami
[r="shinigami"]Tử thần[/r]
Shuchuu
[r="shuchuu"]Sâu rượu[/r]
Spirit
[r="spirit"]Tinh linh[/r]
- T -
Tanuki
[r="tanuki"]Lửng[/r]
Tengu
[r="tengu"]Thiên cẩu[/r]
Therianthrope
[r="nguoithu"]Người thú[/r]
Tiger
[r="tiger"]Hổ[/r]
Toad
[r="coc"]Cóc[/r]
Tsuchigumo
[r="tsuchigumo"]Thổ tri chu[/r]
Tsuchinoko
[r="tsuchinoko"]Chùy tử[/r]
Tsukumogami
[r="tsukumogami"]Phó tang thần[/r]
Tsurube-otoshi
[r="tsurubeotoshi"]Điếu bình yêu[/r]
Turtle
[r="rua"]Rùa[/r]
- U -
Ungaikyo
[r="ungaikyo"]Vân ngoại kính[/r]
- V -
Vampire
[r="vampire"]Hấp huyết quỷ[/r]
Vengeful spirit
[r="vengefulspirit"]Oán linh[/r]
- W -
Wanyuudou
[r="wannyuudou"]Nhập đạo[/r]
Wolf
[r="soi"]Sói[/r]
- X -
Xian
[r="xian"]Thần tiên[/r]
- Y -
Yaksha
[r="yaksha"]Dạ xoa[/r]
Yama
[r="yama"]Diêm ma[/r]
Yamabiko
[r="yamabiko"]Sơn ngạn[/r]
Yamainu
[r="yamainu"]Chó núi[/r]
Yaoyorozu no Kami
[r="yaoyorozu"]Bát Bách Vạn Thần[/r]
Yatagarasu
[r="yatagarasu"]Bát Chỉ Ô[/r]
Yokurei
[r="yokurei"]Dục linh[/r]
Youkai
[r="youkai"]Yêu quái[/r]
Yuki-onna
[r="yukionna"]Tuyết nữ[/r]
- Z -
Zashiki-warashi
[r="zashiki"]Tọa phu đồng tử[/r]
Zokurei
[r="zokurei"]Tục linh[/r]
Zombie
[r="zombie"]Thây ma[/r]


BẢNG PHÂN LOẠI
Sinh vật
Động thực vật
[r="human"]Con người[/r] • [r="meo"]Mèo[/r] • [r="mouse"]Chuột[/r] • [r="cua"]Cua[/r] • [r="quaden"]Quạ đen[/r] ([r="raven"]Quạ[/r] ※) • [r="soi"]Sói[/r] ([r="dog"]Chó[/r] • [r="yamainu"]Chó núi[/r]) • [r="eel"]Lươn[/r] • [r="namazu"]Cá nheo[/r] • [r="rabbit"]Thỏ[/r] ([r="moonrabbit"]Thỏ mặt trăng[/r] ※) • [r="seaeagle"]Đại bàng biển[/r] • [r="coc"]Cóc[/r] • [r="rua"]Rùa[/r] ([r="rua" p="ruamaimem"]Rùa mai mềm[/r] • [r="rua" p="ruabien"]Rùa biển[/r])
[r="plant"]Thực vật[/r]
Động vật
(chỉ tìm thấy dưới dạng yêu quái)
[r="tanuki"]Lửng[/r] • [r="firefly"]Đom đóm[/r] • [r="kitsune"]Cáo[/r] • [r="oarfish"]Cá mái chèo[/r] • [r="tiger"]Hổ[/r]
[r="cryptid"]Sinh vật thần thoại[/r]
[r="dapeng"]Dapeng[/r] • [r="dragon"]Rồng[/r] • [r="kirin"]Kỳ lân[/r] • [r="tsuchinoko"]Chùy tử[/r] • [r="shuchuu"]Sâu rượu[/r]
Khác
[r="arahitogamil"]Hiện nhân thần[/r] • [r="thiennhan"]Thiên nhân[/r] ※ • [r="hermit"]Tiên nhân[/r] ([r="shikaisen"]Thi giải tiên[/r] • [r="xian"]Tiên[/r]) • [r="halfyoukai"]Bán yêu[/r] • [r="inugami"]Khuyển thần[/r] • [r="lunarian"]Người mặt trăng[/r]※ • [r="nguoithu"]Người thú[/r] • [r="outsider"]Người đến từ bên ngoài[/r] ※ • [r="halfphantom"]Nửa người nửa ma[/r]
[r="youkai"]Yêu quái[/r]
Yêu quái phương Đông
[r="amanojaku"]Thiên tà quỷ[/r] • [r="enenla"]Yên yên la[/r] • [r="gashadokuro"]Khô lâu oán linh[/r] • [r="jubokko"]Thụ mộc yêu[/r] • [r="kappa"]Hà đồng[/r] • [r="kasha"]Hỏa xa[/r] ※ • [r="katawa-guruma"]Phiến luân xa[/r] • [r="mermaid"]Nhân ngư[/r] • [r="nyuudou"]Nhập đạo[/r] • [r="nightsparrow"]Dạ tước[/r] • [r="rokurokubi"]Lộc lô thủ[/r] • [r="saigyouayakashi"]Tây hành yêu[/r] ※ • [r="satori"]Giác[/r] ※ • [r="tsuchigumo"]Thổ tri chu[/r] ※ • [r="tsurubeotoshi"]Điếu bình yêu[/r] ※ • [r="zashiki"]Tọa phu đồng tử[/r] • [r="yamabiko"]Sơn ngạn[/r] • [r="yukionna"]Tuyết nữ[/r] • [r="hashihime"]Kiều cơ[/r] ※ • [r="nue"]Nue[/r] • [r="Daidarabotchi"]Daidarabotchi[/r]
[r="tengu"]Thiên cẩu[/r] ([r="tengu" p="hakurou"]Sói trắng[/r] • [r="tengu" p="karasu"]Quạ đen[/r] • [r="tengu" p="hanataka"]Mũi dài[/r] • [r="tengu" p="yamabushi"]Sơn phục[/r])
Yêu quái phương Đông
(Các [r="tsukumogami"]phó tang thần[/r])
[r="menreiki"]Diện linh khí[/r] • [r="karakasa"]Đường tán tiểu tăng[/r] • [r="ungaikyo"]Vân ngoại kính[/r] • [r="kotofurunushi"]Cầm cổ chủ[/r] • [r="biwabiwaboku"]Tỳ bà mục mục[/r] • [r="kutsutsura"]Đạp giáp[/r]
Yêu quái phương Tây
[r="devil"]Ác ma[/r] • [r="hobgolin"]Hobgolin[/r] • [r="vampire"]Hấp huyết quỷ / Ma cà rồng[/r]
Yêu thú phương Đông
[r="bakeneko"]Hóa miêu[/r] ([r="bakeneko" p="nekomata"]Miêu xoa[/r]) • [r="bakedanuki"]Hóa li[/r] • [r="hakutaku"]Bạch trạch[/r] • [r="kudagitsune"]Quản hồ[/r] • [r="okuriinu"]Tống khuyển[/r] • [r="raijuu"]Lôi thú[/r]
Yêu thú phương Tây
[r="chimera"]Chimera[/r]
Khác
[r="kobito"]Tiểu nhân[/r]
[r="thanlinh"]Thần linh[/r]
[r="yaoyorozu"]Bát Bách Vạn Thần[/r] • [r="yatagarasu"]Bát Chỉ Ô[/r] ※
Tồn tại tinh thần
[r="vengefulspirit"]Oán linh[/r] • [r="aclinh"]Ác linh[/r] • [r="divinespirit"]Linh hồn thần thánh[/r] • [r="ghost"]Vong linh[/r] • [r="phantom"]U linh[/r] ([r="funayuurei"]Thuyền [r="phantom"]U linh[/r][/r]) • [r="poltergeist"]Tao linh[/r] • [r="spirit"]Tinh linh[/r] • [r="zokurei"]Tục linh[/r] • [r="yokurei"]Dục linh[/r]
Khác
[r="Phat"]Yêu thú[/r] • [r="saint"]Thánh[/r] • [r="doll"]Búp bê[/r] • [r="angel"]Android[/r] • [r="angel"]Angel[/r] ※ • [r="demon"]Ma vật[/r] ※ • [r="fairy"]Tiên nữ[/r] • [r="oni"]Quỷ[/r] • [r="shikigami"]Thức thần[/r] • [r="shinigami"]Tử thần[/r] ※ • [r="yama"]Diêm ma[/r] ※ • [r="oni"]Quỷ[/r] ([r="kishin"]Quỷ thần[/r]) • [r="zombie"]Thây ma[/r] • [r="yaksha"]Dạ xoa[/r] ※ • [r="jiangshi"]Cương Thi[/r] • [r="kahaku"]Hà bá[/r]

Về Đầu Trang Go down