Latest topics
10/12/2019, 5:03 pm
by dungVH
15/11/2019, 4:31 pm
15/11/2019, 4:30 pm
15/11/2019, 4:29 pm
15/11/2019, 4:29 pm
15/11/2019, 4:28 pm
15/11/2019, 4:28 pm
13/11/2019, 5:38 pm
8/11/2019, 4:12 pm
4/11/2019, 4:28 pm
4/11/2019, 4:27 pm

Touhou Emoticons

Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
https://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3275
Faith : 720
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

Touhou Emoticons - Page 5 Empty Re: Touhou Emoticons

Bài gửi by Ookami Ichia on 20/12/2014, 4:49 pm

Tiếp tục update ...nhỏ bé...

Momiji:

Touhou Emoticons - Page 5 5_zps3a7db2ebTouhou Emoticons - Page 5 4_zpsb5f0beafTouhou Emoticons - Page 5 3_zps6ac74226Touhou Emoticons - Page 5 6_zpsee56cbe1Touhou Emoticons - Page 5 2_zpse1630802Touhou Emoticons - Page 5 8_zps31d3bd60Touhou Emoticons - Page 5 11_zps41e2ad48Touhou Emoticons - Page 5 1_zps2ef02081Touhou Emoticons - Page 5 9_zpsa50160ddTouhou Emoticons - Page 5 7_zps4ae87234Touhou Emoticons - Page 5 12_zps4abb2226Touhou Emoticons - Page 5 10_zps230721b3Touhou Emoticons - Page 5 14_zpsb2df6efdTouhou Emoticons - Page 5 19_zps8072b9d0Touhou Emoticons - Page 5 16_zps6cacf8d7Touhou Emoticons - Page 5 17_zps4ad6a709Touhou Emoticons - Page 5 15_zpsec98ada7Touhou Emoticons - Page 5 18_zpsa2253d9cTouhou Emoticons - Page 5 20_zpsdd902b15Touhou Emoticons - Page 5 13_zps26660593Touhou Emoticons - Page 5 21_zpsef9f8f49Touhou Emoticons - Page 5 24_zpsa5635bd8Touhou Emoticons - Page 5 22_zpsa347917dTouhou Emoticons - Page 5 23_zpsd969b32c
Shou:

Touhou Emoticons - Page 5 3_zpsb92defd1Touhou Emoticons - Page 5 1_zps92ba618cTouhou Emoticons - Page 5 4_zps47d8b151Touhou Emoticons - Page 5 5_zps6469c760Touhou Emoticons - Page 5 6_zps4477387dTouhou Emoticons - Page 5 2_zpsfa547fc9Touhou Emoticons - Page 5 11_zpsdfddeed1Touhou Emoticons - Page 5 10_zpseb7507f9Touhou Emoticons - Page 5 8_zps3a51c8edTouhou Emoticons - Page 5 9_zps495c81a4Touhou Emoticons - Page 5 13_zps6ca4670bTouhou Emoticons - Page 5 15_zpse196380eTouhou Emoticons - Page 5 16_zpsc66c8d3cTouhou Emoticons - Page 5 7_zps87c66099Touhou Emoticons - Page 5 14_zps710632d6Touhou Emoticons - Page 5 19_zpsdbd67222Touhou Emoticons - Page 5 17_zps4479d87fTouhou Emoticons - Page 5 18_zpsf8414221Touhou Emoticons - Page 5 22_zps63f7e2d4Touhou Emoticons - Page 5 23_zps906f1dcaTouhou Emoticons - Page 5 12_zps8ffc2e06Touhou Emoticons - Page 5 20_zpsb4ced270Touhou Emoticons - Page 5 24_zpsdf1d4bbcTouhou Emoticons - Page 5 25_zps9f3ae3a4Touhou Emoticons - Page 5 27_zpsdebd1fbeTouhou Emoticons - Page 5 30_zpse528bf6fTouhou Emoticons - Page 5 28_zpsa22b4b00Touhou Emoticons - Page 5 21_zps1317b7bbTouhou Emoticons - Page 5 26_zpsfd2a70f8Touhou Emoticons - Page 5 33_zpsc7493b39Touhou Emoticons - Page 5 31_zps6024b4d5Touhou Emoticons - Page 5 34_zps47359c16Touhou Emoticons - Page 5 32_zpsfb1fef73
Shigureru:

Touhou Emoticons - Page 5 4_zps4d5246cdTouhou Emoticons - Page 5 2_zpscd4cf787Touhou Emoticons - Page 5 1_zps0c6d9936Touhou Emoticons - Page 5 7_zps06f2ed64Touhou Emoticons - Page 5 9_zps240c1a6eTouhou Emoticons - Page 5 6_zps5e11cacfTouhou Emoticons - Page 5 3_zps5e0b2fc5Touhou Emoticons - Page 5 5_zps4bcaed86Touhou Emoticons - Page 5 13_zps8103c65fTouhou Emoticons - Page 5 11_zps7f664f8fTouhou Emoticons - Page 5 12_zps22220f85Touhou Emoticons - Page 5 14_zpsaff57bb1Touhou Emoticons - Page 5 10_zps817bf339Touhou Emoticons - Page 5 15_zps10301c0eTouhou Emoticons - Page 5 8_zps585d2df9Touhou Emoticons - Page 5 16_zpsf924ef7eTouhou Emoticons - Page 5 19_zps2dd6f54cTouhou Emoticons - Page 5 18_zps3a43d855Touhou Emoticons - Page 5 17_zps380220d1Touhou Emoticons - Page 5 21_zps0343874eTouhou Emoticons - Page 5 22_zpse771d374Touhou Emoticons - Page 5 23_zpsa9800184Touhou Emoticons - Page 5 25_zpsc05e12a6Touhou Emoticons - Page 5 24_zps0db5d5ccTouhou Emoticons - Page 5 27_zps54ce4f55Touhou Emoticons - Page 5 20_zps2305881cTouhou Emoticons - Page 5 29_zps89224064Touhou Emoticons - Page 5 30_zpsc4eaa89bTouhou Emoticons - Page 5 28_zpsc1a3c706Touhou Emoticons - Page 5 26_zps8f8c682c

Về Đầu Trang Go down

Waifu
mr.equal
mr.equal
Administrator

Waifu Order : FA
. :
Online
Offline

Posts : 4909
Power : 10091
Faith : 2455
Ngày tham gia : 07/11/2014
Địa điểm : SDM

Touhou Emoticons - Page 5 Empty Re: Touhou Emoticons

Bài gửi by mr.equal on 22/12/2014, 10:26 am

Mấy cái emo Yuuka sao chưa resize mà đã add thế.

Về Đầu Trang Go down

Waifu
ronglun227
ronglun227
Administrator
https://www.gensokyovn.net

Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999
. : :3 :.
Posts : 3408
Power : 8781
Faith : 951
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Gensokyo

Touhou Emoticons - Page 5 Empty Re: Touhou Emoticons

Bài gửi by ronglun227 on 22/12/2014, 12:36 pm

Lỗi kĩ thuật, để resize sau

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
https://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3275
Faith : 720
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

Touhou Emoticons - Page 5 Empty Re: Touhou Emoticons

Bài gửi by Ookami Ichia on 25/12/2014, 8:53 pm

Update lần 2

Futo:

Touhou Emoticons - Page 5 5_zps4a4676b0Touhou Emoticons - Page 5 1_zps5f20885fTouhou Emoticons - Page 5 4_zpseaae653bTouhou Emoticons - Page 5 2_zps85340426Touhou Emoticons - Page 5 3_zps99ecbba5Touhou Emoticons - Page 5 6_zps9115ee24Touhou Emoticons - Page 5 10_zps67bebf82Touhou Emoticons - Page 5 8_zps2b6e6bdbTouhou Emoticons - Page 5 7_zpscc47381fTouhou Emoticons - Page 5 9_zpseb392118Touhou Emoticons - Page 5 12_zps08f0cd31Touhou Emoticons - Page 5 16_zps862e76d1Touhou Emoticons - Page 5 13_zps55fe4c40Touhou Emoticons - Page 5 14_zps07f34a4cTouhou Emoticons - Page 5 11_zps2a7b9267Touhou Emoticons - Page 5 21_zps0a877bd9Touhou Emoticons - Page 5 20_zps36bf80f0Touhou Emoticons - Page 5 19_zps9e196093Touhou Emoticons - Page 5 15_zpsd441c624Touhou Emoticons - Page 5 17_zpse89aade0Touhou Emoticons - Page 5 18_zps7a046822Touhou Emoticons - Page 5 22_zps28c4450eTouhou Emoticons - Page 5 24_zps7dd202c8Touhou Emoticons - Page 5 26_zpsb4e85e84Touhou Emoticons - Page 5 23_zps0fe6fb81Touhou Emoticons - Page 5 25_zps676e4531Touhou Emoticons - Page 5 27_zps84aecf65
Chen:

Touhou Emoticons - Page 5 4_zpsf4c8fbd0Touhou Emoticons - Page 5 3_zps8ec0b142Touhou Emoticons - Page 5 1_zps3dae4736Touhou Emoticons - Page 5 6_zps65cf52a9Touhou Emoticons - Page 5 2_zps583fba61Touhou Emoticons - Page 5 7_zpsfe752b4cTouhou Emoticons - Page 5 5_zps0a04cad8Touhou Emoticons - Page 5 8_zpsb5835fb1Touhou Emoticons - Page 5 9_zps92cd47e3Touhou Emoticons - Page 5 12_zpsa470ed37Touhou Emoticons - Page 5 11_zpsc1f70750Touhou Emoticons - Page 5 13_zps00d3cd70Touhou Emoticons - Page 5 16_zps1ea7ae0aTouhou Emoticons - Page 5 17_zpsb2503371Touhou Emoticons - Page 5 14_zps23e795b1Touhou Emoticons - Page 5 15_zpsa115ff67Touhou Emoticons - Page 5 19_zps1d03b511Touhou Emoticons - Page 5 18_zps4000bd2aTouhou Emoticons - Page 5 20_zpsbd038e2bTouhou Emoticons - Page 5 23_zps2f8dd348Touhou Emoticons - Page 5 24_zpseadb8651Touhou Emoticons - Page 5 28_zps33098b5bTouhou Emoticons - Page 5 22_zpse34b9dadTouhou Emoticons - Page 5 25_zps12279b7dTouhou Emoticons - Page 5 21_zpsfcd46840Touhou Emoticons - Page 5 27_zps2468cca1Touhou Emoticons - Page 5 29_zps392e8639Touhou Emoticons - Page 5 30_zpsce4addd4Touhou Emoticons - Page 5 26_zps720e3945Touhou Emoticons - Page 5 31_zpsf7fbcdd2Touhou Emoticons - Page 5 33_zps922d40d3Touhou Emoticons - Page 5 32_zps1c1c7b7eTouhou Emoticons - Page 5 35_zpse1b49cd4Touhou Emoticons - Page 5 34_zps4c65721bTouhou Emoticons - Page 5 10_zps0bed78c1

Về Đầu Trang Go down

Waifu
ronglun227
ronglun227
Administrator
https://www.gensokyovn.net

Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999
. : :3 :.
Posts : 3408
Power : 8781
Faith : 951
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Gensokyo

Touhou Emoticons - Page 5 Empty Re: Touhou Emoticons

Bài gửi by ronglun227 on 25/12/2014, 8:57 pm

Do kho emoticon forum có hạn nên nơi này thành chỗ tổng hợp emo để dùng nhé Touhou Emoticons - Page 5 2336915267

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
https://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3275
Faith : 720
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

Touhou Emoticons - Page 5 Empty Re: Touhou Emoticons

Bài gửi by Ookami Ichia on 25/12/2014, 9:09 pm

Hở? Touhou Emoticons - Page 5 26_zps720e3945
Hu hu, chắc mềnh khóc quá Touhou Emoticons - Page 5 3861968747 mong ngóng có 1 ngày cái đống emo này được đưa vào kho emo vậy mà... Touhou Emoticons - Page 5 12_zps1d96111b
btw, có vẻ như nhiều người chưa biết tới sự tồn tại của cái topic này thì phải

Về Đầu Trang Go down

Waifu
ronglun227
ronglun227
Administrator
https://www.gensokyovn.net

Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999
. : :3 :.
Posts : 3408
Power : 8781
Faith : 951
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Gensokyo

Touhou Emoticons - Page 5 Empty Re: Touhou Emoticons

Bài gửi by ronglun227 on 25/12/2014, 9:16 pm

Ráng spam góp emo vào đi là nổi liền~

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
https://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3275
Faith : 720
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

Touhou Emoticons - Page 5 Empty Re: Touhou Emoticons

Bài gửi by Ookami Ichia on 25/12/2014, 9:21 pm

Vậy thì góp luôn 2 cái link vào vậy Touhou Emoticons - Page 5 3186460637
Cái này của cậu @rattalean
Và cái này của cậu @Baka Uni

Về Đầu Trang Go down

Waifu
hakeya
hakeya
Member

. :
Home
Lost


Posts : 2339
Power : 3286
Faith : 506
Ngày tham gia : 06/11/2014

Touhou Emoticons - Page 5 Empty Re: Touhou Emoticons

Bài gửi by hakeya on 5/1/2015, 2:11 pm

2 cái emo meiling hay mà, add vào đi =)

Về Đầu Trang Go down


_________________
Touhou Emoticons - Page 5 YW3dhSjs
Waifu
Đom Đóm ~1991~
Đom Đóm ~1991~
Moderator
https://gensoviet-firefly.tumblr.com/about

Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999
. :
Touhou Emoticons - Page 5 Ub6itt3
Touhou Emoticons - Page 5 7YeQGXm

Posts : 1909
Power : 4784
Faith : 1544
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Mind Matrix

Touhou Emoticons - Page 5 Empty Re: Touhou Emoticons

Bài gửi by Đom Đóm ~1991~ on 5/1/2015, 5:23 pm

Cái này cũng hay này, ai biết PTS thì thử resize cho phù hợp và trích lấy cái đoạn sáng nhất thôi. =))

Âm thầm tỏa sáng:
Touhou Emoticons - Page 5 9nWsmEt
.

@Ookami Ichia đã viết:Cái này của cậu @rattalean
.

Ở dưới suối vàng chắc là Chuột vui lòng lắm. Touhou Emoticons - Page 5 3186460637

Về Đầu Trang Go down


_________________
Touhou Emoticons - Page 5 NThLJ5u