Latest topics
10/12/2019, 5:03 pm
by dungVH
15/11/2019, 4:31 pm
15/11/2019, 4:30 pm
15/11/2019, 4:29 pm
15/11/2019, 4:29 pm
15/11/2019, 4:28 pm
15/11/2019, 4:28 pm
13/11/2019, 5:38 pm
8/11/2019, 4:12 pm
4/11/2019, 4:28 pm
4/11/2019, 4:27 pm

Topic nhận huy hiệu

Waifu
mr.equal
mr.equal
Administrator

Waifu Order : FA
. :
Online
Offline

Posts : 4909
Power : 10091
Faith : 2455
Ngày tham gia : 07/11/2014
Địa điểm : SDM

Topic nhận huy hiệu - Page 14 Empty Re: Topic nhận huy hiệu

Bài gửi by mr.equal on 10/4/2018, 12:16 am

Chúc mừng bạn Topic nhận huy hiệu - Page 14 1008612554

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Akari no Kokoro
Akari no Kokoro
Member
http://occultuslibrarium.blogspot.com/

Waifu Order : Nee =w=,b1-10-7,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11
. :

Ни шагу назад!
Ни шагу назад!!!!
...

Posts : 4220
Power : 14736
Faith : 2121
Ngày tham gia : 16/01/2015
Địa điểm : Москва, Российская Федерация

Topic nhận huy hiệu - Page 14 Empty Re: Topic nhận huy hiệu

Bài gửi by Akari no Kokoro on 12/8/2018, 11:44 pm

Hinarie:

Th16.5/Spell card (đã hoàn thành) 100
Th16.5/Dream comment (đã hoàn thành) 150
Th16.5/Trophy (đã hoàn thành) 50
Th16.5/Image
Dịch (đã hoàn thành) 100
Tổng: 400
Tankihou:
Th16.5/ Hội thoại (đã hoàn thành) 150
Ronglun227:
Th16.5/Spell card (đã hoàn thành) 100
Th16.5/Dream comment (đã hoàn thành) 150
Th16.5/Trophy (đã hoàn thành) 50
Th16.5/Image
Dịch (đã hoàn thành) 100
Tổng: 400
Akari no Kokoro:
Th16.5/Spell card (đã hoàn thành) (100)
Th16.5/Music (đã hoàn thành) (150 - Cái này ít hơn nhiều so với các bản không thập phân nên giảm điểm)
Th16.5/Dream comment (đã hoàn thành) (150)
Th16.5/Trophy (đã hoàn thành) (50)
Th16.5/Image
Dịch (đã hoàn thành) (100)
Chỉnh ảnh (đã hoàn thành) (150)
Tổng: 700

Về Đầu Trang Go down


_________________
Topic nhận huy hiệu - Page 14 AxoNwbX [box="display: inline-block; border-style: solid; border-width: 8px 17px 8px 0; border-color: transparent #000000 transparent transparent; float: left"][/box][box="display: inline-block; width:250px; border-radius: 0px 10px 10px 10px; border:2px solid #000000; background:#000000"]
Target Acquired
[/box]
[box="opacity"][/box]

Waifu
dungVH
dungVH
Member
http://www.pixiv.net/member.php?id=18813645

Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999,b5-2-999
. :
Online
Offline

Posts : 374
Power : 1794
Faith : 821
Ngày tham gia : 08/06/2016
Địa điểm : Dưới mồ.

Topic nhận huy hiệu - Page 14 Empty Re: Topic nhận huy hiệu

Bài gửi by dungVH on 16/1/2019, 11:13 am

Về Đầu Trang Go down

Waifu
Akari no Kokoro
Akari no Kokoro
Member
http://occultuslibrarium.blogspot.com/

Waifu Order : Nee =w=,b1-10-7,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11
. :

Ни шагу назад!
Ни шагу назад!!!!
...

Posts : 4220
Power : 14736
Faith : 2121
Ngày tham gia : 16/01/2015
Địa điểm : Москва, Российская Федерация

Topic nhận huy hiệu - Page 14 Empty Re: Topic nhận huy hiệu

Bài gửi by Akari no Kokoro on 13/2/2019, 4:36 pm

Hinarie:
Cố vấn và biên tập (200)
Tankihou:
Th14.3/Dialog (đã hoàn thành) (150)
Th14.3/Music (đã hoàn thành) (150) (ít hơn bình thường, chiếu theo 16.5)
Tổng: 300
Ronglun227:
Cố vấn và biên tập (200)
Akari no Kokoro:
Th14.3/Image
Dịch (đã hoàn thành) (100)
Chỉnh ảnh (đã hoàn thành) (200) (nhiều hơn bình thường)
Th14.3/Spell card (đã hoàn thành) (100)
Th14.3/Day description (đã hoàn thành) (150)
Th14.3/Trophies (đã hoàn thành) (50)
Th14.3/Hints (đã hoàn thành) (50)
Tổng: 650

Về Đầu Trang Go down


_________________
Topic nhận huy hiệu - Page 14 AxoNwbX [box="display: inline-block; border-style: solid; border-width: 8px 17px 8px 0; border-color: transparent #000000 transparent transparent; float: left"][/box][box="display: inline-block; width:250px; border-radius: 0px 10px 10px 10px; border:2px solid #000000; background:#000000"]
Target Acquired
[/box]
[box="opacity"][/box]

Waifu
Akari no Kokoro
Akari no Kokoro
Member
http://occultuslibrarium.blogspot.com/

Waifu Order : Nee =w=,b1-10-7,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11
. :

Ни шагу назад!
Ни шагу назад!!!!
...

Posts : 4220
Power : 14736
Faith : 2121
Ngày tham gia : 16/01/2015
Địa điểm : Москва, Российская Федерация

Topic nhận huy hiệu - Page 14 Empty Re: Topic nhận huy hiệu

Bài gửi by Akari no Kokoro on 24/6/2019, 6:56 pm

TH15.5:
Lolibaku:
Th14.5/Image
Th15.5/Cốt truyện Sumireko (đã hoàn thành) 150
Th15.5/Cốt truyện Reisen (đã hoàn thành) 150
Th15.5/Kết thúc Sumireko (đã hoàn thành) 50
Th15.5/Kết thúc Reisen (đã hoàn thành) 50
Th15.5/Hội thoại PvP - Sumireko (đã hoàn thành) 50
Th15.5/Hội thoại PvP - Reisen (đã hoàn thành) 50
Th15.5/Hội thoại PvP - Doremy (đã hoàn thành) 50
Tổng: 550
Tankihou:
Th15.5/Cốt truyện Marisa (đã hoàn thành) 150
Th15.5/Cốt truyện Futo (đã hoàn thành) 150
Th15.5/Kết thúc Marisa(đã hoàn thành) 50
Th15.5/Kết thúc Futo (đã hoàn thành) 50
Th15.5/Hội thoại PvP - Koishi (đã hoàn thành) 50
Th15.5/Hội thoại PvP - Marisa (đã hoàn thành) 50
Th15.5/Hội thoại PvP - Futo (đã hoàn thành) 50
Tổng: 550
ronglun227:
Th15.5/Spell Card 250 (nhiều spell card)
Kiểm tra bản dịch 300 (Fighting game nhiều thứ để kiểm)
Tổng: 550
Hinarie:
Th15.5/Spell Card 250 (nhiều spell card)
Kiểm tra bản dịch 300 (Fighting game nhiều thứ để kiểm)
Tổng: 550
Akari no Kokoro:
Th15.5/Cốt truyện Nitori (đã hoàn thành)
Th15.5/Cốt truyện Reimu (đã hoàn thành) 150
Th15.5/Cốt truyện Mamizou (đã hoàn thành) 150
Th15.5/Cốt truyện Miko (đã hoàn thành) 150
Th15.5/Cốt truyện Tenshi (đã hoàn thành) 150
Th15.5/Cốt truyện Yukari (đã hoàn thành) 150
Th15.5/Cốt truyện Joon/Shion (đã hoàn thành) 150
Th15.5/Kết thúc Reimu (đã hoàn thành) 50
Th15.5/Kết thúc Mamizou (đã hoàn thành) 50
Th15.5/Kết thúc Miko (đã hoàn thành) 50
Th15.5/Kết thúc Tenshi (đã hoàn thành) 50
Th15.5/Kết thúc Yukari (đã hoàn thành) 50
Th15.5/Kết thúc Joon/Shion (đã hoàn thành) 50
Th15.5/Hội thoại PvP - Mokou (đã hoàn thành) 50
Th15.5/Hội thoại PvP - Byakuren (đã hoàn thành) 50
Th15.5/Hội thoại PvP - Shinmyoumaru (đã hoàn thành) 50
Th15.5/Hội thoại PvP - Reimu (đã hoàn thành) 50
Th15.5/Hội thoại PvP - Mamizou (đã hoàn thành) 50
Th15.5/Hội thoại PvP - Tenshi (đã hoàn thành) 50
Th15.5/Hội thoại PvP - Yukari (đã hoàn thành) 50
Th15.5/Hội thoại PvP - Joon/Shion (đã hoàn thành) 50
Th15.5/Spell card (đã hoàn thành) 200
Th15.5/String (đã hoàn thành) 100
Th15.5/Image
Dịch (đã hoàn thành) 200
Chỉnh ảnh (đã hoàn thành) 400
Tổng: 2500

Về Đầu Trang Go down


_________________
Topic nhận huy hiệu - Page 14 AxoNwbX [box="display: inline-block; border-style: solid; border-width: 8px 17px 8px 0; border-color: transparent #000000 transparent transparent; float: left"][/box][box="display: inline-block; width:250px; border-radius: 0px 10px 10px 10px; border:2px solid #000000; background:#000000"]
Target Acquired
[/box]
[box="opacity"][/box]

Waifu
namvipboy1234
namvipboy1234
Member

Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-2-999
. :
Online
Offline

Posts : 165
Power : 581
Faith : 367
Ngày tham gia : 20/01/2018
Địa điểm : nhà chắc vậy

Topic nhận huy hiệu - Page 14 Empty Re: Topic nhận huy hiệu

Bài gửi by namvipboy1234 on 5/7/2019, 6:18 am

43 fan art, đang định đợi 50 mới nhận nhưng thôi kệ nhận luôn cho nóng :tewi1: :tewi1:
https://www.gensokyovn.net/t9p750-topic#49002

Về Đầu Trang Go down


_________________
Ahohoho
Waifu
namvipboy1234
namvipboy1234
Member

Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-2-999
. :
Online
Offline

Posts : 165
Power : 581
Faith : 367
Ngày tham gia : 20/01/2018
Địa điểm : nhà chắc vậy

Topic nhận huy hiệu - Page 14 Empty Re: Topic nhận huy hiệu

Bài gửi by namvipboy1234 on 6/7/2019, 9:19 am

okey lấy cái huy hiệu thứ ba nào
mình nói thật là đếm số chữ phải gọi là địa ngục nên mình bỏ qua bước đó :tewi4:
fanfic đầu tiên đã hoàn thành
https://www.gensokyovn.net/t4321p10-topic#49005

Về Đầu Trang Go down


_________________
Ahohoho
Waifu
Đom Đóm ~1991~
Đom Đóm ~1991~
Moderator
https://gensoviet-firefly.tumblr.com/about

Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999
. :
Topic nhận huy hiệu - Page 14 Ub6itt3
Topic nhận huy hiệu - Page 14 7YeQGXm

Posts : 1909
Power : 4784
Faith : 1544
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Mind Matrix

Topic nhận huy hiệu - Page 14 Empty Re: Topic nhận huy hiệu

Bài gửi by Đom Đóm ~1991~ on 6/7/2019, 10:57 am

@namvipboy1234 đã viết:okey lấy cái huy hiệu thứ ba nào
mình nói thật là đếm số chữ phải gọi là địa ngục nên mình bỏ qua bước đó :tewi4:
fanfic đầu tiên đã hoàn thành
https://www.gensokyovn.net/t4321p10-topic#49005

Có cần tự tay đếm từng chữ đâu, đếm chữ có nhiều công cụ tự động mà. Topic nhận huy hiệu - Page 14 T8FAJKy
Một là dán nội dung vào Word, nó sẽ tự đếm chữ cho mình ở thanh công cụ phía dưới trang.
Hai là dùng các công cụ trên mạng, ví dụ cái này: https://wordcounttools.com/
Lấy số nhỏ hơn nhé, số lớn hơn là số ký tự chứ không phải số chữ. Topic nhận huy hiệu - Page 14 T8FAJKy

Về Đầu Trang Go down


_________________
Topic nhận huy hiệu - Page 14 NThLJ5u
Waifu
namvipboy1234
namvipboy1234
Member

Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-2-999
. :
Online
Offline

Posts : 165
Power : 581
Faith : 367
Ngày tham gia : 20/01/2018
Địa điểm : nhà chắc vậy

Topic nhận huy hiệu - Page 14 Empty Re: Topic nhận huy hiệu

Bài gửi by namvipboy1234 on 6/7/2019, 1:40 pm

@namvipboy1234 đã viết:okey lấy cái huy hiệu thứ ba nào
mình nói thật là đếm số chữ phải gọi là địa ngục nên mình bỏ qua bước đó :tewi4:
fanfic đầu tiên đã hoàn thành
https://www.gensokyovn.net/t4321p10-topic#49005
cám ơn đã chỉ nha trên đấy nó ghi là 8569 chữ

Về Đầu Trang Go down


_________________
Ahohoho