Latest topics
Today at 8:27 am
3/6/2020, 4:07 pm
30/5/2020, 10:05 am
30/5/2020, 10:02 am
24/5/2020, 8:44 pm
20/5/2020, 4:20 pm
20/5/2020, 4:19 pm
20/5/2020, 4:18 pm

BBCode [itab] và [ibut] v1.1

Waifu
mr.equal
mr.equal
Administrator
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : FA
. :
Online
Offline

Posts : 4924
Power : 10137
Faith : 2478
Ngày tham gia : 07/11/2014
Địa điểm : SDM

BBCode [itab] và [ibut] v1.1 Empty BBCode [itab] và [ibut] v1.1

Bài gửi by mr.equal on 17/6/2015, 8:25 am

[indent]BBCode tạo tab[/indent]

Giới thiệu về BBCode itab và ibut - loại BBCode dùng tạo các tab có độ tùy biến cao.
Nội dung nằm trong spoiler là nội dung nâng cao không nhất thiết phải biết.

[hs1]BBCode itab và ibut[/hs1]
[box="border: 5px double black; float: left; margin-right: 5px; padding: 5px; background-color: #fff"]
Mục lục
[toc][/box][hs2]itab, ibut - Cơ bản[/hs2]
[indent]BBCode itab dùng tạo ra một tab.
[cbox][ob]itab="{Tên bộ tab}"[cb]{Nội dung}[ob]/itab[cb][/cbox]
BBCode ibut dùng tạo ra một nút bấm để đóng/mở tab.
[cbox][ob]ibut="{Tên bộ tab}"[cb]{Nội dung}[ob]/ibut[cb][/cbox]
Các itab và ibut bắt cặp với nhau theo thứ tự xuất hiện của chúng (ibut xuất hiện đầu tiên sẽ mở được itab xuất hiện đầu tiên, ibut thứ 2 sẽ mở được itab thứ 2, vv...), tất nhiên chúng phải thuộc cùng một bộ tab. Tab đầu tiên trong bộ sẽ là tab mở mặc định.
[ibut="a1"]Tab 1 bộ a1[/ibut]
[ibut="a1"]Tab 2 bộ a1[/ibut]
[ibut="a1"]Tab 3 bộ a1[/ibut]
[itab="a1"]Nội dung tab 1 bộ a1[/itab]
[itab="a1"]Nội dung tab 2 bộ a1[/itab]
[itab="a1"]Nội dung tab 3 bộ a1[/itab]
[ob]ibut="a1"[cb]Tab 1 bộ a1[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a1"[cb]
Tab 2 bộ a1[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a1"[cb]
Tab 3 bộ a1[ob]/ibut[cb]
[ob]itab="a1"[cb]
Nội dung tab 1 bộ a1[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a1"[cb]
Nội dung tab 2 bộ a1[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a1"[cb]
Nội dung tab 3 bộ a1[ob]/itab[cb]
Đến đây là xong phần cơ bản BBCode [itab] và [ibut] v1.1 3186460637.[/indent]

[hs2]itab, ibut - Các thuộc tính trung bình[/hs2]
Các thuộc tính key, style, class với itab.
Các thuộc tính key, style-on, style-off, class-on, class-off với ibut.
[indent][hs3]key[/hs3]: Đặt key cho tab.
[hs3]key[/hs3]: Đặt key cho nút bấm.
Nếu không muốn bắt cặp theo thứ tự, thuộc tính này cho phép bạn đặt key cho itab, khi đó tab và nút bấm có key giống nhau thì sẽ bắt cặp với nhau.
[ibut="a2" key="2"]Tab 2 bộ a2[/ibut]
[ibut="a2" key="3"]Tab 3 bộ a2[/ibut]
[ibut="a2" key="1"]Tab 1 bộ a2[/ibut]
[itab="a2" key="1"]Nội dung tab 1 bộ a2[/itab]
[itab="a2" key="2"]Nội dung tab 2 bộ a2[/itab]
[itab="a2" key="3"]Nội dung tab 3 bộ a2[/itab]
Các tab được bắt cặp theo key, không phải theo thứ tự.
[ob]ibut="a2" key="2"[cb]Tab 2 bộ a2[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a2" key="3"[cb]
Tab 3 bộ a2[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a2" key="1"[cb]
Tab 1 bộ a2[ob]/ibut[cb]
[ob]itab="a2" key="1"[cb]
Nội dung tab 1 bộ a2[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a2" key="2"[cb]
Nội dung tab 2 bộ a2[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a2" key="3"[cb]
Nội dung tab 3 bộ a2[ob]/itab[cb]
Nâng cao hơn về thuộc tính key
Spoiler:
[b1] Tab có thể mang key giống nhau.
Có thể có nhiều tab mang key giống nhau, khi đó nút bật tab mang key tương thích sẽ mở tất cả chúng cùng một lúc.
[ibut="ax1" key="1"]Tab 1 bộ ax1[/ibut]
[ibut="ax1" key="2"]Tab 2 bộ ax1[/ibut]
[itab="ax1" key="1"]Nội dung tab 1a bộ ax1[/itab]
[itab="ax1" key="2"]Nội dung tab 2 bộ ax1[/itab]
[itab="ax1" key="1"]Nội dung tab 1b bộ ax1[/itab]
Hai tab 1a và 1b là hai tab riêng lẻ, nhưng chúng được mở đồng thời do có key giống nhau.
[ob]ibut="ax1" key="1"[cb]Tab 1 bộ ax1[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="ax1" key="2"[cb]
Tab 2 bộ ax1[ob]/ibut[cb]
[ob]itab="ax1" key="1"[cb]
Nội dung tab 1a bộ ax1[ob]/itab[cb]
[ob]itab="ax1" key="2"[cb]
Nội dung tab 2 bộ ax1[ob]/itab[cb]
[ob]itab="ax1" key="1"[cb]
Nội dung tab 1b bộ ax1[ob]/itab[cb]
[b1] Nút bấm có thể mang key giống nhau.
Có thể có nhiều nút bấm mang key giống nhau, khi đó một tab có thể được mở bởi nhiều nút bấm khác nhau.
[ibut="ax2" key="1"]Tab 1 bộ ax2[/ibut]
[ibut="ax2" key="2"]Tab 2 bộ ax2[/ibut]
[ibut="ax2" key="1"]Tab 1 bộ ax2[/ibut]
[itab="ax2" key="1"]Nội dung tab 1 bộ ax2[/itab]
[itab="ax2" key="2"]Nội dung tab 2 bộ ax2[/itab]
Hai nút tab1 nằm riêng lẻ, nhưng chúng cùng mở được tab1 do có key giống nhau.
[ob]ibut="ax2" key="1"[cb]Tab 1 bộ ax2[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="ax2" key="2"[cb]
Tab 2 bộ ax2[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="ax2" key="1"[cb]
Tab 1 bộ ax2[ob]/ibut[cb]
[ob]itab="ax2" key="1"[cb]
Nội dung tab 1 bộ ax2[ob]/itab[cb]
[ob]itab="ax2" key="2"[cb]
Nội dung tab 2 bộ ax2[ob]/itab[cb]
[b1] Nút bấm có thể mang nhiều key khác nhau.
Bạn có thể tạo ra một loại nút bấm có thể mở một lúc nhiều tab mang key khác nhau.
Các key, được cách nhau bằng dấu phẩy (,), nếu tab cần mở thuộc bộ tab khác, bạn thêm tên bộ tab và dấu # vào trước key, vd tab mang key 3 của bộ bx sẽ được viết là bx#3.
[ibut="ax3" key="1,2"]Mở tab 1, 2[/ibut]
[ibut="ax3" key="2,3"]Mở tab 2, 3[/ibut]
[ibut="ax3" key="1,2,3"]Mở tất cả[/ibut]
[itab="ax3" key="1"]Nội dung tab 1 bộ ax3[/itab]
[itab="ax3" key="2"]Nội dung tab 2 bộ ax3[/itab]
[itab="ax3" key="3"]Nội dung tab 3 bộ ax3[/itab]
[ob]ibut="ax3" key="1,2"[cb]Mở tab 1, 2[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="ax3" key="2,3"[cb]
Mở tab 2, 3[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="ax3" key="1,2,3"[cb]
Mở tất cả[ob]/ibut[cb]
[ob]itab="ax3" key="1"[cb]
Nội dung tab 1 bộ ax3[ob]/itab[cb]
[ob]itab="ax3" key="2"[cb]
Nội dung tab 2 bộ ax3[ob]/itab[cb]
[ob]itab="ax3" key="3"[cb]
Nội dung tab 2 bộ ax3[ob]/itab[cb]
Ví dụ về mở tab khác bộ.
Lưu ý mở tab khác bộ là một kiểu gián tiếp, nên bạn thấy mặc dù tab bị ảnh hưởng, các nút bấm của tab kia không thay đổi gì cả.
[ibut="ax4" key="1,ax5#2"]Mở tab 1 bộ ax4 và tab 2 bộ ax5[/ibut]
[ibut="ax4" key="2,ax5#1"]Mở tab 2 bộ ax4 và tab 1 bộ ax5[/ibut]
[itab="ax4" key="1"]Nội dung tab 1 bộ ax4[/itab]
[itab="ax4" key="2"]Nội dung tab 2 bộ ax4[/itab]

[ibut="ax5" key="1"]Tab 1 bộ ax5[/ibut]
[ibut="ax5" key="2"]Tab 2 bộ ax5[/ibut]
[itab="ax5" key="1"]Nội dung tab 1 bộ ax5[/itab]
[itab="ax5" key="2"]Nội dung tab 2 bộ ax5[/itab]
[ob]ibut="ax4" key="1,ax5#2"[cb]Mở tab 1 bộ ax4 và tab 2 bộ ax5[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="ax4" key="2,ax5#1"[cb]
Mở tab 2 bộ ax4 và tab 1 bộ ax5[ob]/ibut[cb]
[ob]itab="ax4" key="1"[cb]
Nội dung tab 1 bộ ax4[ob]/itab[cb]
[ob]itab="ax4" key="2"[cb]
Nội dung tab 2 bộ ax4[ob]/itab[cb]
[ob]ibut="ax5" key="1"[cb]
Tab 1 bộ ax5[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="ax5" key="2"[cb]
Tab 2 bộ ax5[ob]/ibut[cb]
[ob]itab="ax5" key="1"[cb]
Nội dung tab 1 bộ ax5[ob]/itab[cb]
[ob]itab="ax5" key="2"[cb]
Nội dung tab 2 bộ ax5[ob]/itab[cb]

[b3] Thuộc tính riêng cho itab
[hs3]style[/hs3]: Quyết định bề ngoài của tab.
Thuộc tính này tiếp nhận thông số CSS.
[ibut="a3"]Tab 1 bộ a3[/ibut]
[ibut="a3"]Tab 2 bộ a3[/ibut]
[ibut="a3"]Tab 3 bộ a3[/ibut]
[itab="a3" style="border: 2px solid red"]Nội dung tab 1 bộ a3[/itab]
[itab="a3" style="border: 2px solid green"]Nội dung tab 2 bộ a3[/itab]
[itab="a3" style="border: 2px solid blue"]Nội dung tab 3 bộ a3[/itab]
[ob]ibut="a3"[cb]Tab 1 bộ a3[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a3"[cb]
Tab 2 bộ a3[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a3"[cb]
Tab 3 bộ a3[ob]/ibut[cb]
[ob]itab="a3" style="border: 2px solid red"[cb]
Nội dung tab 1 bộ a3[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a3" style="border: 2px solid green"[cb]
Nội dung tab 2 bộ a3[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a3" style="border: 2px solid blue"[cb]
Nội dung tab 3 bộ a3[ob]/itab[cb]
[hs3]class[/hs3]: Đặt class cho tab.
[ibut="a4"]Tab 1 bộ a4[/ibut]
[ibut="a4"]Tab 2 bộ a4[/ibut]
[ibut="a4"]Tab 3 bộ a4[/ibut]
[itab="a4" class="custom"]Nội dung tab 1 bộ a4[/itab]
[itab="a4" class="custom"]Nội dung tab 2 bộ a4[/itab]
[itab="a4" class="custom"]Nội dung tab 3 bộ a4[/itab]
[ob]ibut="a4"[cb]Tab 1 bộ a4[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a4"[cb]
Tab 2 bộ a4[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a4"[cb]
Tab 3 bộ a4[ob]/ibut[cb]
[ob]itab="a4" class="custom"[cb]
Nội dung tab 1 bộ a4[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a4" class="custom"[cb]
Nội dung tab 2 bộ a4[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a4" class="custom"[cb]
Nội dung tab 3 bộ a4[ob]/itab[cb]
[b3] Thuộc tính riêng cho nút bấm
[hs3]style-on[/hs3]: Quyết định bề ngoài của nút mở tab.
Thuộc tính này tiếp nhận thông số CSS.
[ibut="a5" style-on="border: 2px solid blue"]Tab 1 bộ a5[/ibut]
[ibut="a5" style-on="border: 2px solid blue"]Tab 2 bộ a5[/ibut]
[ibut="a5" style-on="border: 2px solid blue"]Tab 3 bộ a5[/ibut]
[itab="a5"]Nội dung tab 1 bộ a5[/itab]
[itab="a5"]Nội dung tab 2 bộ a5[/itab]
[itab="a5"]Nội dung tab 3 bộ a5[/itab]
[ob]ibut="a5" style-on="border: 2px solid blue"[cb]Tab 1 bộ a5[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a5" style-on="border: 2px solid blue"[cb]
Tab 2 bộ a5[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a5" style-on="border: 2px solid blue"[cb]
Tab 3 bộ a5[ob]/ibut[cb]
[ob]itab="a5"[cb]
Nội dung tab 1 bộ a5[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a5"[cb]
Nội dung tab 2 bộ a5[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a5"[cb]
Nội dung tab 3 bộ a5[ob]/itab[cb]
[hs3]style-off[/hs3]: Quyết định bề ngoài của nút đóng tab.
Thuộc tính này tiếp nhận thông số CSS.
[ibut="a6" style-off="border: 2px solid red"]Tab 1 bộ a6[/ibut]
[ibut="a6" style-off="border: 2px solid red"]Tab 2 bộ a6[/ibut]
[ibut="a6" style-off="border: 2px solid red"]Tab 3 bộ a6[/ibut]
[itab="a6"]Nội dung tab 1 bộ a6[/itab]
[itab="a6"]Nội dung tab 2 bộ a6[/itab]
[itab="a6"]Nội dung tab 3 bộ a6[/itab]
[ob]ibut="a6" style-off="border: 2px solid red"[cb]Tab 1 bộ a6[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a6" style-off="border: 2px solid red"[cb]
Tab 2 bộ a6[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a6" style-off="border: 2px solid red"[cb]
Tab 3 bộ a6[ob]/ibut[cb]
[ob]itab="a6"[cb]
Nội dung tab 1 bộ a6[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a6"[cb]
Nội dung tab 2 bộ a6[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a6"[cb]
Nội dung tab 3 bộ a6[ob]/itab[cb]
[hs3]class-on[/hs3]: Đặt class cho tab mở.

[hs3]class-off[/hs3]: Đặt class cho tab đóng.
[/indent]

[hs2]itab, ibut - các thuộc tính cao cấp[/hs2]
Thuộc tính id, open với itab.
Thuộc tính id, collapse với ibut.
[indent]
Spoiler:
[b3] Thuộc tính riêng cho tab
[hs3]id[/hs3]: Đặt id cho tab.
Tương tự như tab và itab, nếu tab mang id đang đóng, nó sẽ tự động mở trước khi nhảy tới tab.
https://www.gensokyovn.net/t1549-topic#x2
Tab mang id "x2" hiện tại đang đóng, nhưng nếu bấm vào link ở trên bạn vẫn sẽ nhảy tới được x2 vì nó đã được mở tự động.


[ibut="a7"]Tab 1 bộ a7[/ibut]
[ibut="a7"]Tab 2 bộ a7[/ibut]
[ibut="a7"]Tab 3 bộ a7[/ibut]
[itab="a7" id="x1"]Nội dung tab 1 bộ a7[/itab]
[itab="a7" id="x2"]Nội dung tab 2 bộ a7[/itab]
[itab="a7" id="x3"]Nội dung tab 3 bộ a7[/itab]
[ob]ibut="a7"[cb]Tab 1 bộ a7[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a7"[cb]
Tab 2 bộ a7[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a7"[cb]
Tab 3 bộ a7[ob]/ibut[cb]
[ob]itab="a7" id="x1"[cb]
Nội dung tab 1 bộ a7[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a7" id="x2"[cb]
Nội dung tab 2 bộ a7[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a7" id="x3"[cb]
Nội dung tab 3 bộ a7[ob]/itab[cb]
[hs3]open[/hs3]: Điều khiển tab mở mặc định.
Thuộc tính này nhận một trong 2 thông số là true hoặc false. Mặc định khi trang tải xong, tab mở sẽ là tab đầu tiên trong bộ tab, nhưng bạn có thể dùng thuộc tính này để thay đổi nó, tab mang thông số thuộc tính là true sẽ là tab mở mặc định, nếu có nhiều tab mang thông số true thì chỉ có tab đầu tiên là được mở.
Nếu một tab bất kỳ trong bộ tab mang thông số thuộc tính này là false, toàn bộ tab đều sẽ đóng, bất kể các tab khác có mang thông số true đi chăng nữa.
[ibut="a8"]Tab 1 bộ a8[/ibut]
[ibut="a8"]Tab 2 bộ a8[/ibut]
[ibut="a8"]Tab 3 bộ a8[/ibut]
[itab="a8"]Nội dung tab 1 bộ a8[/itab]
[itab="a8" open="true"]Nội dung tab 2 bộ a8.
Tab này mang thuộc tính open="true", vậy nên nó sẽ là tab mở mặc dù lẽ ra tab 1 mới là tab mở.[/itab]
[itab="a8"]Nội dung tab 3 bộ a8[/itab]
[ob]ibut="a8"[cb]Tab 1 bộ a8[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a8"[cb]
Tab 2 bộ a8[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a8"[cb]
Tab 3 bộ a8[ob]/ibut[cb]
[ob]itab="a8"[cb]
Nội dung tab 1 bộ a8[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a8" open="true"[cb]
Nội dung tab 2 bộ a8.
Tab này mang thuộc tính open="true", vậy nên nó sẽ là tab mở mặc dù lẽ ra tab 1 mới là tab mở.[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a8"[cb]
Nội dung tab 3 bộ a8[ob]/itab[cb]
[ibut="a8b"]Tab 1 bộ a8b[/ibut]
[ibut="a8b"]Tab 2 bộ a8b[/ibut]
[ibut="a8b"]Tab 3 bộ a8b[/ibut]
[itab="a8b"]Nội dung tab 1 bộ a8b[/itab]
[itab="a8b" open="false"]Nội dung tab 2 bộ a8b[/itab]
[itab="a8b"]Nội dung tab 3 bộ a8b[/itab]

Tất cả tab đều đóng, nguyên nhân là do tab 2 trong số chúng mang thuộc tính open="false"
[ob]ibut="a8b"[cb]Tab 1 bộ a8b[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a8b"[cb]
Tab 2 bộ a8b[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a8b"[cb]
Tab 3 bộ a8b[ob]/ibut[cb]
[ob]itab="a8b"[cb]
Nội dung tab 1 bộ a8b[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a8b" open="false"[cb]
Nội dung tab 2 bộ a8b[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a8b"[cb]
Nội dung tab 3 bộ a8b[ob]/itab[cb]
[b3] Thuộc tính riêng cho nút bấm
[hs3]collapse[/hs3]: Cho phép đóng tab.
Thông thường một khi đã mở, nút mở tab sẽ chuyển sang nút đóng và không bấm vào được nữa, thuộc tính collapse cho phép bạn đóng tab bằng cách bấm nút đóng.
Lưu ý collapse là thuộc tính đơn, chỉ cần khai báo không cần cho nó thông số.
[ibut="a9" collapse]Tab 1 bộ a9[/ibut]
[ibut="a9" collapse]Tab 2 bộ a9[/ibut]
[ibut="a9" collapse]Tab 3 bộ a9[/ibut]
[itab="a9"]Nội dung tab 1 bộ a9[/itab]
[itab="a9"]Nội dung tab 2 bộ a9[/itab]
[itab="a9"]Nội dung tab 3 bộ a9[/itab]
Bấm nút đóng một lần nữa để tắt tab.
[ob]ibut="a9" collapse[cb]Tab 1 bộ a9[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a9" collapse[cb]
Tab 2 bộ a9[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a9" collapse[cb]
Tab 3 bộ a9[ob]/ibut[cb]
[ob]itab="a9"[cb]
Nội dung tab 1 bộ a9[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a9"[cb]
Nội dung tab 2 bộ a9[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a9"[cb]
Nội dung tab 3 bộ a9[ob]/itab[cb]
[hs3]id[/hs3]: Đặt id cho nút bấm.
Không như id của tab, đặt id cho nút bấm không nhắm tới việc cho phép bạn nhảy tới vị trí của nút bấm, nó cho bạn khả năng đóng/mở nút bấm bằng url.
Để mở nút, thêm # và id của nút bấm vào đằng sau url.
Để đóng nút, thêm #close_ và id của nút bấm vào đằng sau url.
https://www.gensokyovn.net/t1549-topic#y2
Bạn bấm vào url ở trên thì bạn sẽ chỉ nhảy tới nút bấm số 2. Vì sao vậy? Nguyên nhân là do nút này không tắt được vì không có thuộc tính collapse nên chỉ đơn giản là nhảy tới vị trí của nó.

Ví dụ tương tự với nút bấm số 3, nhưng lần này nếu bạn bấm lần nữa nút sẽ tắt, nguyên nhân vì nó có thuộc tính collapse.
https://www.gensokyovn.net/t1549-topic#y3


[ibut="a10" id="y1"]Tab 1 bộ a10[/ibut]
[ibut="a10" id="y2"]Tab 2 bộ a10[/ibut]
[ibut="a10" id="y3" collapse]Tab 3 bộ a10[/ibut]
[itab="a10"]Nội dung tab 1 bộ a10[/itab]
[itab="a10"]Nội dung tab 2 bộ a10[/itab]
[itab="a10"]Nội dung tab 3 bộ a10[/itab]
[ob]ibut="a10" id="y1"[cb]Tab 1 bộ a10[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a10" id="y2"[cb]
Tab 2 bộ a10[ob]/ibut[cb]
[ob]ibut="a10" id="y3" collapse[cb]
Tab 3 bộ a10[ob]/ibut[cb]
[ob]itab="a10"[cb]
Nội dung tab 1 bộ a10[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a10"[cb]
Nội dung tab 2 bộ a10[ob]/itab[cb]
[ob]itab="a10"[cb]
Nội dung tab 3 bộ a10[ob]/itab[cb]
[/indent]

[hs1]FAQ[/hs1]
[indent]Q: Mình không bấm nút nhanh được BBCode [itab] và [ibut] v1.1 2082106397 , cứ bấm nhanh quá là lại chuyển qua chọn text.
A: Đang nâng cấp dần dần. BBCode [itab] và [ibut] v1.1 3861968747[/indent]
[metabox][style="custom"]border: 4px double #ee00ee[/style][/metabox]

Về Đầu Trang Go down