Latest topics
Yesterday at 8:53 pm
6/12/2018, 4:33 pm
6/12/2018, 4:31 pm
6/12/2018, 4:31 pm
30/11/2018, 5:02 pm
30/11/2018, 5:00 pm
30/11/2018, 4:58 pm
30/11/2018, 4:57 pm
30/11/2018, 4:57 pm
30/11/2018, 6:08 am

Danh sách huy hiệu

Share
Waifu
avatar
mr.equal
Administrator
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : FA
. :
Online
Offline

Posts : 4839
Power : 9678
Faith : 2140
Ngày tham gia : 07/11/2014
Địa điểm : SDM

Danh sách huy hiệu

Bài gửi by mr.equal on 5/2/2017, 11:57 pm

Bộ huy hiệu hiện tại của forum:
Bấm vào huy hiệu để xem thông tin.
[box class="badge-des"]Nhóm 1
Mảng: Fanart[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="wakasagihime"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="sekibanki"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="seija"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 2
Mảng: Fanfic[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="tokiko"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="keine"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="satori"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 3
Mảng: Upload Game[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="star"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="luna"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="sunny"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 4
Mảng: Upload nhạc[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="lyrica"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="merlin"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="lunasa"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 5
Mảng: Upload Manga[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="nazrin"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="shou"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="byakuren"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 6
Mảng: Truyện dịch[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="tojiko"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="futo"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="miko"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 7
Mảng: Upload ảnh[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="hina"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="medicine"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="alice"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 8
Mảng: Vietsub[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="nitori"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="yumemi"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="nue"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 9
Mảng: Tin tức[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="momiji"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="hatate"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="aya"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 10
Mảng: Wiki[/box]
[tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="patchouli"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="mokou"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="eirin"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 11
Mảng: Thiết kế[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="lily"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="letty"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="yuuka"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 12
Mảng: Quản game[/box]
[tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="cirno"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="tewi"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="eiki"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 13
Mảng: Ý kiến, giải đáp[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="sanae"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="suwako"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="kanako"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 14
Mảng: Fanfic (Event)[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="renko"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="akyuu"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="mamizou"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 15
Mảng: Game (Event)[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="yuugi"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="suika"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="kasen"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 16
Mảng: Music (Event)[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="benben"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="yatsuhashi"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="raiko"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 17
Mảng: Wiki (Event)[/box]
[tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="rikako"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="koakuma"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="reimu"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 18
Mảng: Tích cực[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="reisen"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="youmu"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="sakuya"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 19
Mảng: Hỗ trợ[/box]
[tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="chen"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="meiling"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="ran"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 20
Mảng: Dịch game[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="reisenii"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="yorihime"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="toyohime"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 98
Bộ huy hiệu PC-98[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="yumeko" rank="e"][/tip][/tips][tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="Konngara" rank="e"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 99
Forum Mascot[/box]
[tips click][tool][box class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="kagerou" rank="m"][/tip][/tips]
[box class="badge-des"]Nhóm 100
Yuyuko[/box]
[tips click][tool][box="width: 239px" class="badge-r"][/box][/tool][tip type="top,center" class="badge-tip"][badge="yuyuko" rank="f"][/tip][/tips]
[metabox]
[style="badge-des"]width: 180px; height: 100px; padding: 10px; border: 5px double #111; background-color: #f4f4f4; display: inline-block; font-family: Arial[/style]
[style="badge"]background-color: #eee; width: 120px; height: 120px; border-radius: 65px; border: 5px solid #444; margin-left: 10px[/style]
[style="badge-r"]width: 130px; height: 130px; margin-left: 10px[/style]
[style="badge-tip"]width: 716px; margin: 0px; border-style: none[/style]
[/metabox]


Được sửa bởi mr.equal ngày 22/2/2018, 5:33 pm; sửa lần 7.

Về Đầu Trang Go down

Waifu
avatar
dungVH
Member
Xem lý lịch thành viênhttp://www.pixiv.net/member.php?id=18813645

Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999
. :
Online
Offline

Posts : 321
Power : 599
Faith : 632
Ngày tham gia : 08/06/2016
Địa điểm : Dưới mồ.

Re: Danh sách huy hiệu

Bài gửi by dungVH on 6/2/2017, 1:08 pm

*paruparuparuparu* :th21: :th20: :th8:

P/s: Mình tự hỏi sao năm nay cái gì cũng dính tới số 100 thế này? :alice12:

Về Đầu Trang Go down

Waifu
avatar
tinkatan
Member
Xem lý lịch thành viênhttps://www.facebook.com/tankihou/?ref=aymt_homepage_panel

Waifu Order : ,b1-46-8,b2-1-2,b3-4-3,b4-40-4,b5-43-11,b6-44-13,b7-45-12,l8-58-7,l9-59-10,a10-60-1,b11-52-6,b12-53-5,b13-54-12
. :
Sống
Đang ngủ

Posts : 1397
Power : 6233
Faith : 1105
Ngày tham gia : 09/06/2015
Địa điểm : Căn phòng 4 bức tường 1 máy tính 1 quạt aka hang ổ của một con dơi điên

Re: Danh sách huy hiệu

Bài gửi by tinkatan on 6/2/2017, 2:12 pm

Ad có thiên vị em Sói hông =]]
Mình chỉ hỏi chứ không có ý kiến gì đâu =]]

Về Đầu Trang Go down


_________________
[img]http://orig09.deviantart.net/4659/f/2016/275/7/3/_banner__winter_futo_by_tinkatiranor-dajkywp.png[/img]:
Ngày nào cũng vào forum hóng chuyện chứ không biết thảo luận cái gì cả Yaoming Huh ??
Xin lỗi mình chỉ là đứa trẻ trâu Yaoming
Support me here
DA (arts): http://tinkatiranor.deviantart.com/
Wordpress (fanfiction): https://tankihou.wordpress.com/
Tumblr (shitty things here): http://tartblogartblog.tumblr.com/
Pixiv: http://www.pixiv.net/member.php?id=15478205
Twitter: https://twitter.com/Tinka_Super_Mup
Waifu
avatar
amilorea
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : ,b1-1-1
. :
Online
Offline

Posts : 131
Power : 348
Faith : 213
Ngày tham gia : 30/01/2015

Re: Danh sách huy hiệu

Bài gửi by amilorea on 6/2/2017, 5:25 pm

Ế huy hiệu kìa

Về Đầu Trang Go down


_________________
http://amilorea.deviantart.com/gallery/
Monsters are my love, demons are my life, and Touhou girls are my wife.
Waifu
avatar
mr.equal
Administrator
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : FA
. :
Online
Offline

Posts : 4839
Power : 9678
Faith : 2140
Ngày tham gia : 07/11/2014
Địa điểm : SDM

Re: Danh sách huy hiệu

Bài gửi by mr.equal on 6/2/2017, 5:40 pm

@tinkatan đã viết:Ad có thiên vị em Sói hông =]]
Mình chỉ hỏi chứ không có ý kiến gì đâu =]]

Kagerou vốn là placeholder của các slot huy hiệu trống vậy nên phải cho bé 1 slot huy hiệu nhưng không được đụng vào các mảng huy hiệu có sẵn, từ đó ý tưởng về mascot được ra đời.

Btw có maid pet nào hơn được Kagerou không?

Về Đầu Trang Go down

Waifu
avatar
sokirabaku
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999
. :
Online
Offline

Posts : 2066
Power : 357
Faith : 885
Ngày tham gia : 04/01/2015
Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ

Re: Danh sách huy hiệu

Bài gửi by sokirabaku on 6/2/2017, 11:35 pm

Maid Slave chứ
Cơ mà trống cái gì? Trước đây được hake-san phân phối vào fanart HH cơ mà...
Bác có đọc kĩ cái bảng hơm đó
Cơ mà vẽ truyện có được tính vào fanart không nhỉ ?

Về Đầu Trang Go down


_________________
Mún troll phải đủ máu, mana, lên đồ kháng phép đầy đủ. Nhớ đó :
Waifu
avatar
mr.equal
Administrator
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : FA
. :
Online
Offline

Posts : 4839
Power : 9678
Faith : 2140
Ngày tham gia : 07/11/2014
Địa điểm : SDM

Re: Danh sách huy hiệu

Bài gửi by mr.equal on 7/2/2017, 12:03 am

Huy hiêu trống là huy hiệu chưa có ai "unlock"
Giờ hh fanart cấp 3 là soki mà lộn Seija
Vẽ truyện cũng tính

Về Đầu Trang Go down

Waifu
avatar
Sega Megami
Moderator
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : ,a1-58-3,a2-59-2,a3-60-1,b4-52-4
. :
Unforgotten Memento

Posts : 152
Power : 165
Faith : 136
Ngày tham gia : 24/12/2014
Địa điểm : Hồi Ức

Re: Danh sách huy hiệu

Bài gửi by Sega Megami on 7/2/2017, 12:04 am

Đống medal của mình toàn dính dáng đến Lunarian
Really

Về Đầu Trang Go down


_________________
Hasta la vista
Waifu
avatar
mr.equal
Administrator
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : FA
. :
Online
Offline

Posts : 4839
Power : 9678
Faith : 2140
Ngày tham gia : 07/11/2014
Địa điểm : SDM

Re: Danh sách huy hiệu

Bài gửi by mr.equal on 7/2/2017, 4:40 pm

^ Không liên quan nhưng không xài ảnh động ở online/offline nhé Penguin

Về Đầu Trang Go down

Waifu
avatar
Sega Megami
Moderator
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : ,a1-58-3,a2-59-2,a3-60-1,b4-52-4
. :
Unforgotten Memento

Posts : 152
Power : 165
Faith : 136
Ngày tham gia : 24/12/2014
Địa điểm : Hồi Ức

Re: Danh sách huy hiệu

Bài gửi by Sega Megami on 7/2/2017, 9:17 pm

Ảnh dung lượng nhỏ mà :sure:
J/k,không dùng ảnh động thì dùng ảnh thường vậy

Về Đầu Trang Go down


_________________
Hasta la vista

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết